Van der Goot opticiens beschikt over 2 moderne oogmeetruimtes waarin wij uw ogen alle aandacht kunnen geven welke zij nodig hebben. Het is mogelijk om een een z.g. quickscan uit te voeren; met behulp van een Autorefractor wordt een computermeting gedaan welke een indicatie geeft van de eventueel aanwezige sterkte. Ook volgt hierop een oogdrukmeting. Hiervoor worden geen kosten berekend en kunt u zonder afspraak langs komen. Daarnaast kennen we de uitgebreide oogmeting; een objectieve en subjectieve meting ter beoordeling van de exacte sterkte die nodig is. Op basis van deze meetgegevens kan een bril/lensterkte nauwkeurig bepaald worden. Deze meting wordt gedaan door gediplomeerde opticiens en hieraan zijn geen kosten verbonden. Een afspraak maken heeft de voorkeur. Tevens wordt tijdens de oogmeting, indien nodig, een onderzoek gedaan naar de gezondheid van de ogen. Hierbij wordt met behulp van speciale apparatuur gekeken naar de gezondheid van binnen- en buitenzijde van het oog. Er kan eventueel ook een fundusfoto gemaakt worden, waarmee de gezondheid van het netvlies beoordeeld kan worden (b.v. ten behoeve van screening naar schade a.g.v. diabetes mellitis). De oogdrukmeting maakt ook onderdeel uit van dit onderzoek; hiermee kan glaucoom gescreend worden. Indien de onderzoeken indicatie geven van een aandoening aan één of beide ogen, dan volgt verwijzing naar een specialist.

Lenzen